top of page
51236179_2475295975817438_4583807815205781504_o_edited_edited.jpg

SUMMER DANCE FESTIVAL
24. juni - 3. juli 2022

Om Summer Dance: About
canva-photo-editor (4).png

VISJON

DANS, MESTRING OG FELLESSKAP

Målet med Summer Dance har alltid vært å skape en trygg, inkluderende arena hvor barn og ungdom kan komme og oppleve danseglede. Summer Dance skal være en lavterskel arena, både økonomisk, sosialt og ferdighetsmessig. Det skal være en arena for kompetanseheving gjennom lek, utforsking og kompetanseutveksling. Det skal være en arena for mestring, og det skal være en arena for fellesskap.

Hvert år ser vi barn og unge som knytter vennskap på tvers av aldersgrupper og hvilken bygd man kommer fra. Hvert år ser vi barn og ungdom som blomstrer i å få uttrykke seg gjennom bevegelse.

KUNSTPEDAGOGISK FILOSOFI

Dine verdifulle bevegelser

Summer Dance skal være en arena for utveksling av kunnskap, mellom pedagog og elev, elev og elev - og pedagog og pedagog. Vi tror på at alle har et verdifullt bevegelsesspråk, at alle har noe å bidra med, og alle har noe å lære. 

Vi bruker begrepet "kunstpedagogisk filosofi" fordi det understreker vår tro på at møtene som oppstår hos oss ikke bare er av pedagogisk kvalitet, men at de også har en kunstnerisk verdi. Det vi skaper sammen - både med barn og voksne, trente og utrente, er kunst.

2.jpg
summerdance.jpg

HISTORIE

2016 - 2021

Summer Dance ble holdt for første gang i Vanvikan og Rissa i 2016. De første fem årene (2016-2020) ble Summer Dance gjennomført som sommerkurs med hovedfokus på barn og unge. Dette er basen vi nå velger å bygge festival videre på.

Programmet har variert noe fra år til år. Det første året besto kurset av to grupper som hadde hver sine uker med fulle dager undervisning. Det andre året ble det til 3 grupper, og det 4. året ble det ikke bare enda flere grupper, men Summer Dance ble holdt på Steinkjer og i Melhus i tillegg til Vanvikan hvor vi har holdt til ellers.

I 2016-2019 avsluttet vi kursene med henteforestillinger, men i 2020 valgte vi på grunn av koronapandemien å i stedet lage dansefilmer. De fleste av disse kan du se på siden "Tilbakeblikk".

Kontakt oss
bottom of page