top of page

Mentorprogram 2022

Mentorprogrammet er sesongens fordypningskurs. Gjennom samlinger i vårsemesteret vil inntil 15 deltakere fordelt på 3 mentorer lage 3 utendørs forestillinger som blir en del av Summer Dance festivalen 2022. Målet med programmet er å bygge opp under deltakernes styrker som skapende og utøvende dansere. Deltakernes uttrykk skal være i fokus og de vil sammen med sin mentor lage forestillingen. Vi forsøker å tilrettelegge for at deltakerne skal få jobbe og vise stykket i egen hjembygd, men dette kan ikke garanteres. Programmet vil fungere slik:

12. - 13. februar, Vanvikan Samfunnshus

Oppstartssamling. Alle søkere inviteres til å delta i en oppstartssamling sammen med mentorene. Her vil vi prate gjennom prosjektet, teste ut noen måter å jobbe på, danse sammen og vi vil dele inn i grupper. Det er ikke gitt at alle påmeldte blir med videre i prosessen, da det maksimalt kan være 5 deltakere per gruppe for at vi skal kunne nå de målene som er satt. Gruppene vil bli satt sammen basert på kjemi, hva deltakerne og mentorene ønsker å jobbe med, motivasjon og potensiale. Det er ikke behov for å forberede noe til denne samlingen. Utvalgte deltakere vil motta et tilbud ved slutten av den første dagen om å delta i en gruppe, samt informasjon om hvor øvingene vil finne sted, og det er deretter opp til deltakerne om de ønsker å takke ja til tilbudet eller ikke.

Mars - Juni, Sted avtales med mentor

Hver gruppe legger en plan for arbeidet videre i løpet av den andre dagen i oppstartssamlingen. Øvingene vil legges til minimum 3 intensivhelger i perioden mars-juni da alle mentorene er tilreisende. Det vil også være aktuelt med oppgaver mellom samlingene samt oppfølging via videochat ol.

26. juni - 3. juli, Sted avtales med mentor

Generalprøver og forestillinger under Summer Dance 2022. Det er også mulig å avtale siste øvinger i denne perioden.

Det er gratis å delta i oppstartsamlingen, men 990 kr å delta videre i mentorprogrammet. Du får tilsendt en faktura på dette dersom du får tildelt plass og takker ja til den. Forestillingene vil være utendørs og gratis for publikum å oppleve. 

Frist for påmelding: 11. februar 23:59!

IMG_7232.JPG
Meld deg på her:

Takk for innsendingen din!

Dette skjemaet godtar ikke lenger innsendinger.

bottom of page